VOZIDLO ( s řidičem) CENA
Dodávka 500 kč/hod 11 kč/km
Dodávka + vlek 500 kč/hod 15 kč/km

Pomoc při nakládce – vykládce 250 Kč/hod za pracovníka
Při větší zakázce (objemu práce) nezávislá prohlídka přestěhování zdarma.

Cena stěhování vozem se počítá od přistavení vozidla k nakládce do ukončení vykládky.

Stěhování je hrazeno hotově řidiči po dokončení vykládky.

Co cena zahrnuje: 

  • Drobné demontáže a montáže.
  • Nakládka předmětů na stěhovací vůz.
  • Ochrana předmětů proložením dekami.
  • Fixace na vozidle.
  • Převoz do nového místa určení.
  • Vykládka a ustavení předmětů na požadovaná místa